Programowanie

Tworzenie aplikacji rozszerzających funkcjonalność programu Subiekt GT Sfera

System sprzedaży Subiekt GT Sfera jest to zaawansowana aplikacja do obsługi sprzedaży. Posiada ogromne możliwości i bardzo dużą liczbę funkcjonalności. W połączeniu daje to system możliwy do wykorzystania w zupełnie różnych działach firmy, przez różnych ludzi, pełniących różne funkcje. Jednakże często dany użytkownik potrzebuje tylko korzystać z programu w bardzo ograniczonym zakresie, często w sposób rutynowy i powtarzalny. Kiedy zachodzi taka sytuacja można wykorzystać mechanizm umożliwiający napisanie aplikacji (programu) korzystającego z wewnętrznych funkcji subiekta i tylko tych funkcji, które są potrzebne w określonym miejscu w firmie i określonemu użytkownikowi bądź użytkownikom.

Stworzenie takiej aplikacji pozwala na:

 • uproszczenie interfejsu programu, co wpływa na łatwość obsługi i czas potrzebny do przeszkolenia użytkownika,
 • zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych przez wprowadzenie wszystkich rutynowych, powtarzalnych danych przez automat wbudowany w aplikację, a pozostawienie do wprowadzenia użytkownikowi tylko tych, które się zmieniają np. waga, kwota itp.

Aplikacja Subiekt GT Sfera jest to system sprzedaży, który oprócz widocznego okienkowego interfejsu użytkownika posiada jeszcze wewnętrzny (niewidoczny dla użytkownika) interfejs. Interfejs ten to mechanizm, który pozwala na wykonywanie operacji w aplikacji Subiekt GT Sfera przez inne programy. Ujmując to inaczej – do wykonywania operacji, które normalnie wykonuje operator programu przy pomocy myszki i klawiatury można użyć odpowiednio napisanej aplikacji, która wszystkie bądź większość tych operacji wykona automatycznie – dużo szybciej i z mniejszym prawdopodobieństwem popełnienia błędu.

Sposobność do skorzystania z wyżej opisanych możliwości pojawia się kiedy:

– pojawia się uzasadniona potrzeba wprowadzenia dużej ilości danych do systemu Subiekt pochodzących z innych źródeł,

– zgromadzone w systemie dane są wykorzystywane przez inny system przetwarzający te dane,

– zaistnieje potrzeba uproszczenia pracochłonnych i powtarzalnych operacji wykonywanych w systemie Subiekt,

– należy zminimalizować użytkownikom dostęp do operacji wykonywanych w systemie jedynie do tych niezbędnych, potrzebnych do wykonania ściśle określonych zadań.

– należy odczytać i wprowadzić dane zakodowane (np. dane zakodowane kodem kreskowym GS1-128)
Każda z powyższych sytuacji skłania do zastanowienia się nad rozwiązaniem problemu. Przy pomocy aplikacji współpracującej z systemem Subiekt można pomóc rozwiązać powyższe zagadnienia. Wpierw jednak należy się zastanowić czy i jakie rozwiązania przyniosą największe korzyści.

Korzyści jakie są możliwe do osiągnięcia przez skorzystanie z możliwości systemu Subiekt GT Sfera można zebrać w kilku punktach:

oszczędność czasu potrzebnego na wykonywanie operacji w systemie (wystawiania dokumentów, aktualizacji danych o produktach, tworzenia zestawień i raportów),

zminimalizowanie możliwości niepoprawnego wprowadzenia danych bądź zupełne wyeliminowanie pomyłek,

– oszczędność zasobów wymaganych do wyszkolenia użytkownika do obsługi systemu Subiekt GT na rzecz zapoznania się jego jedynie z aplikacją o prostym, mało złożonym interfejsie – szybkie wdrożenie użytkownika do pracy z systemem

dostosowanie do procedur obowiązujących w organizacji do wdrożonego weń systemu.

Klawiatura – ważny wybór nie tylko dla programisty

Klawiatura komputerowa – jak ważny jest to element komputer nie trzeba chyba wspominać. Klawiatura służy do interakcji z komputerem – do pisania tekstów, wydawania poleceń, obsługi programów oraz pisania kodu programów komputerowych. Element bagatelizowany przez większość kupujących zestawy komputerowe stacjonarne i przenośne (laptopy). Być może dlatego, że klawiatura jest jednym z najtańszych elementów komputera i wydając nań pieniądze nie rozważa się zbytnio nad wyborem marki i modelu tego elementu. Tymczasem wybór klawiatury jest jednym z najważniejszych wyborów przy zakupie komputera, szczególnie dla osób, dla których jest on narzędziem pracy lub pomocą w oddawaniu się własnemu hobby.

Wyobraźmy sobie, że kupujemy łóżko. Nie bierzemy pierwszego lepszego lecz takie, które będzie wygodą i funkcjonalnością najbardziej odpowiadać naszym potrzebom. Może to być wersalka jeśli będzie służyć także do siedzenia lub materac jeśli powinna być możliwość szybkiego i częstego zwolnienia miejsca. Do sypialni wybierzemy łóżko, które będzie wygodnie do spania i figlowania. Wybór nie jest łatwy.

Klawiatura jest jednym z elementów, który ma stały kontakt z ludzkim ciałem – najczęściej z rękami, choć są osoby, które używają klawiatury posługując się stopami. Urządzenie powinno być wygodne, klawisze dobrze wyczuwalne pod palcami, opisane w sposób trwały, odporny na ścieranie, a od naciskania klawiszy nie powinny boleć palce. Skok klawisza powinien być odpowiedni, nie za twardy, ale wyraźny, nie wymagający zbyt dużej siły, ale na tyle oporny aby nie wysyłać znaku do komputera przez byle muśnięcie klawisza.

Po dość długim okresie wybierania, analizowania, przymierzania się mój wybór padł na bardzo prostą klawiaturę marki Logitech – Keyboard K120 For Business. Jest to model niedrogi, ale bardzo przypadł mi do gustu. Tak oto wygląda:

Klawiatura Keyboard K120 PN: 920-002479

Standardowy układ klawiszy US Ansi. Należy zwrócić uwagę na kod producenta 920-002479. Tę klawiaturę producent pakuje w szare, kartonowe pudełko. Taki sam model lecz z innym układem klawiszy jest również sprzedawany w Polsce – jego oznaczenie to 920-002509 i jest dostępny w kolorowych, kartonowych opakowaniach. Wygląda podobnie jak na zdjęciu poniżej:

Fizyczny układ klawiszy jest taki jak na zdjęciu, lecz klawisze są inaczej opisane. Przy zakupie klawiatur marki Logitech trzeba zwrócić baczną uwagę na dokładny typ i pytać się bez ogródek o układ klawiszy jaki nas interesuje. Zdjęcia na opakowaniach produktów nie odpowiadają ich rzeczywistej zawartości, dlatego należy się upewnić co kupujemy aby potem nie rozpakować klawiatury, która ma nieodpowiadający nam układ klawiszy. Nie należy się zbytnio też sugerować zawartością zdjęć na stronie producenta. Zdjęcia klawiatur są orientacyjne i takie same dla wszystkich układów we wszystkich krajach, w których są sprzedawane

Używam modelu K120 już ponad tydzień i praca przy komputerze jest dla mnie dużo przyjemniejsza niż z poprzednią klawiaturą. Mogę z powodzeniem polecić ten produkt każdemu, kto szuka wygodnej, dobrej klawiatury bez dodatkowych, często prawie nieużywanych tzw. klawiszy multimedialnych. Dodam, że model „For Business” jest tańszy, podejrzewam, że ze względu na surowe, bezbarwne, kartonowe opakowanie.

Dodatkowe informacje o klawiaturach.

Klawiatury dzielą się ogólnie na mechaniczne – drogie i z tego powodu dosyć rzadko oferowane oraz tanie membranowe, „kopułkowo-gumowe”, z piankowych elementów oraz  inne konstrukcje. Obszerny artykuł na temat budowy różnych typów klawiatur zapewne wyjaśni dociekliwym czytelnikom tajniki ich budowy oraz zalety i wady. Warto także przejrzeć artykuł o układach klawiatur aby móc trochę pozaginać sprzedawców.  😉

Na koniec artykuł z przymrużeniem oka o dziesięciu najgorszych klawiaturach wszech czasów.

By grzeszy on Listopad 18, 2010 | Opinie, Programowanie, Sprzęt | 1 comment
Tagi: , , ,

grepWin – znajdź i zamień dla Windows – wyrażenia regularne

grepWin jest bezpłatnym programem służącym do wyszukiwania i zamiany tekstu w plikach tekstowych. Program wykonuje swoje zadania przy pomocy zwykłego wyszukiwania tekstowego lub używając wyrażeń regularnych. Przydatne kiedy chcemy wyszukać podobne, ale nie jednakowe fragmenty tekstu w wielu plikach.
W informatyce wyrażenia regularne, nazywane także w skrócie  regex lub regexp (ang. regular expressions), umożliwiają w zwięzły i elastyczne sposób na dopasowywanie ciągów znaków tekstowych, takich jak litery, słowa lub wzorce znaków. Wyrażenie regularne jest napisane w języku formalnym, który może być interpretowany przez procesor wyrażeń regularnych – program, który parsuje tekst lub sprawdza tekst i identyfikuje jego fragmenty, które pasują do zadanej poprzez wyrażenie regularne specyfikacji.

Pozycja grepWin w menu kontekstowym eksploratora widnows.

Okno wyszukiwania programu grepWin

Parę odnośników do samouczków:

Wyrażenia regularne, które każdy programista znać powinien
Wyrażenia regularne

By grzeszy on Maj 7, 2010 | Administrowanie, Programowanie, Programy | A comment?

Wypełnianie pola kombo danymi z bazy.

Łączenie się z bazą danych to jedna z podstawoych operacji, które się wykonuje tworząc oprogramowanie. Przedstawiam przykład jak w prosty sposób połączyć się z bazą danych.

Bez pomocy kreatora można w prosty sposób utworzyć źródło danych oraz podłączyć je do odpowiedniej kontrolki. Podłużę się w tym celu przykładową bazą danych instalowaną razem z serwerem bazy danych SQL Server Compact 3.5.

Komentarze w kodzie opisują resztę. Dla zainteresowanych plik projektu w załączeniu.

Plik z projektem

'import modułu do obsługi serwera SQL Compact
Imports System.Data.SqlServerCe

Public Class formProductBrowser

  'Połączenie z bazą danych.
  Private conn As SqlCeConnection
  'Zmienne przechowująceo "connection string".
  Private database_path, con_string As String
  'Data set - przechowuje dane w pamięcid.
  Private ds As New DataSet
  ' Przygotowanie komend do wykonania na bazie    '
  Private cmd_select, cmd_update As SqlCeCommand
  'Tabela z danymi pobranymi z bazy danych.
  Private my_table As New System.Data.DataTable()
  ' Adapter - reprezentuje zestaw komend na danych i połączenie z bazą 
  ' używane do wypełniania DataSet
  Private my_adapter As New SqlCeDataAdapter()

  'Identyfikator i cena produktu
  Private product_id As Integer
  Private unit_price As Decimal

  'Nazwa tabeli i pól
  Private nazwa_tabeli As String
  'Nazwa pola ID
  Private nazwa_id As String
  'Nazwa pola do modyfikacji
  Private nazwa_do_mod As String
  'Nazwa pola do modyfikacji
  Private nazwa_sort As String

  Private Sub formEmployeesBrowser_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    nazwa_tabeli = "Products"
    nazwa_do_mod = "Unit Price"
    nazwa_id = "Product ID"
    nazwa_sort = "Product Name"

    ' Otwarcie połączenia.
    database_path = "C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v3.5\Samples\Northwind.sdf;"
    con_string = "Data Source = " & database_path & ";Persist Security Info=False;"
    conn = New SqlCeConnection(con_string)
    conn.Open()

    ' Utworzenie komend do operacyj na zbiorze danych.
    cmd_select = conn.CreateCommand()
    cmd_select.CommandText = "SELECT * FROM " & nazwa_tabeli '& _
    '" ORDER BY '" & nazwa_sort & "';"

    my_adapter.SelectCommand = cmd_select
    my_adapter.UpdateCommand = cmd_update

    'Wypełnianie DataSet danymi z bazy 
    my_adapter.Fill(ds, nazwa_tabeli)

    my_table = ds.Tables(nazwa_tabeli)
    'Wypełnienie pola kombo z produktami
    cmbProduct.DataSource = my_table
    cmbProduct.DisplayMember = "Product Name"
    cmbProduct.ValueMember = nazwa_id

  End Sub

  Private Sub cmbProduct_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmbProduct.SelectedIndexChanged
    lblProdId.Text = cmbProduct.SelectedItem(0)
    lblQtyPerUnit.Text = cmbProduct.SelectedItem(5)
    txtUnitPrice.Text = cmbProduct.SelectedItem(6)
    lblProdName.Text = cmbProduct.SelectedItem(3)
  End Sub


  Private Sub formEmployeesBrowser_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    If conn.State = ConnectionState.Open Then
      conn.Close()
    End If
  End Sub

  Private Sub btnClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnClose.Click
    Me.Close()
  End Sub
End Class
By grzeszy on Sierpień 28, 2009 | Programowanie, Visual Basic .NET | A comment?

Moja ściąga z PEP 8 – część 3

Zalecenia programistyczne:

 • Kod powinien być pisany w sposób, który nie powoduje problemów w innych implementacjach Pythona (PyPy, Jython, IronPython, Pyrex, Psyco i innych)

  Dla przykładu nie należy polegać na implementacji łączenia ciągów „w miejscu” (in-place) w formie a+=b lub a=a+b. Takie deklaracje wykonują się dużo wolniej w Jython. W częściach biblioteki gdzie wydajność jest szczególnie ważna w zamian powinna być użyta konstrukcja ”.join(). Taka konstrukcja daje pewność, że połączenie zdarzy się liniowo w czasie pośród różnych implementacji.

 • Porównania do singletonów takich jak None zawsze powinno być robione przy pomocy is lub is not, nigdy operatorów porównania.

  Wystrzegać należy się pisania if x kiedy ma się na myśli if x is not None — np. kiedy testuje się czy danej zmiennej czy argumentowi, który domyślnie przyjmuje wartość None została przypisana inna wartość. Inne wartości mogą mieć taki typ (tak jak kontener), że jest on fałszywy w kontekście booleanowskim (?).

 • Używać klas wyjątków w Pythonie (class-based exceptions)

  Wyjątki typu string w nowym kodzie są zabronione, ponieważ ta właściwość języka zostanie usunięta w Pythonie 2.6.

  Moduły i pakiety (packages) powinny definiować własne specyficzne dla siebie klasy wyjątków (exception class), które powinny dziedziczyć z wbudowanej (built-in) klasy wyjątków. Zawsze należy zawierać docstringa klasy.

  Mają tutaj również zastosowanie konwencje nazewnictwa klas, chociaż powinno dodawać się sufiks Error do nazwy klasy wyjątku, jeśli wyjątek jest błędem. Wyjątki „nie-błędy” nie potrzebuję specjalnego sufiksu.

     class MessageError(Exception):
       """Base class for errors in the email package."""
 • Kiedy podnosi się wyjątek należy używać raise ValueError(‚message’) zamiast starszej formy raise ValueError, ‚message’.

  Forma z nawiasami jest preferowana, ponieważ kiedy argumenty wyjątku są długie lub zawierają formatowanie ciągów nie zachodzi potrzeba używania znaku kontynuacji linii dzięki otoczeniu nawiasami. Starsza forma będzie niedostępna w Pythonie 3000.

 • Podczas przechwytywania wyjątków, należy podać jaki wyjątek się przechwytuje kiedykolwiek to jest możliwe, zamiast używać „czystej” klauzuli except.

  Na przykład:

     try:
       import platform_specific_module
     except ImportError:
       platform_specific_module = None

  Samotna klauzula except przechwyci także wyjątki SystemExit i KeyboardInterrupt, co uczyni trudniejszym przerwanie działania programu przy pomocy i przesłoni inne, nieprzewidziane problemy. W przypadku potrzeby łapania wszystkich wyjątków, które sygnalizują błędy w programie należy używać except Exception

  Dobrą zasadą jest ograniczyć użycie czystego except do dwóch przypadków:

  • Jeśli uchwyt (?) wyjątku będzie drukował log ze śledzenia błędu (traceback), przynajmniej użytkownik będzie świadom, że wystąpił błąd.
  • Jeśli kod wymaga wyczyszczenia, lecz wtedy pozwala wyjątkowi propagować się w górę z raise (?). W takim wypadku try…finally jest lepszym sposobem aby obsłużyć wyjątek.

 • Dodatkowo, dla wszystkich klauzuli try/except należy ograniczać ilość kodu pod klauzulą try do niezbędnego minimum. Również to pomoże unikać błędów.

  Tak:

     try:
       value = collection[key]
     except KeyError:
       return key_not_found(key)
     else:
       return handle_value(value)

  Nie:

     try:
       # Too broad!
       return handle_value(collection[key])
     except KeyError:
       # Will also catch KeyError raised by handle_value()
       return key_not_found(key)
 • Używać metod stringów, a nie modułu string

  Metody stringów są zawsze dużo szybsze i współdzielą to samo API ze stringami unikod.

 • Należy używać ”.startswith() i ”.endswith() zamiast krojenia stringów (string slicing).

  startswith() i endswith() są czystsze i powodują mniej błędów. Na przykład:

  Tak:

     if foo.startswith('bar'):

  Nie:

     if foo[:3] == 'bar':
 • Porównania typów obiektowych powinny zawsze używać konstrukcji isinstance() zamiast porównywać typy bezpośrednio.

  Tak:

     if isinstance(obj, int):

  Nie:

     if type(obj) is type(1):

  Podczas sprawdzania czy obiekt jest stringiem, należy mieć na uwadze, że to również może być string unikodowy! W Pythonie 2.3 string i unikod mają wspólną klasę bazową, basestring, tak więc można zrobić:

     if isinstance(obj, basestring):
 • Dla typów sekwencyjnych, (stringów, list, krotek/tuples/), należy korzystać z faktu, że puste sekwencje są fałszywe.

  Tak:

     if not seq:
     if seq:

  Nie:

     if len(seq)
     if not len(seq)
 • Nie należy pisać stringów, które zawierają znaczący niedrukowalny znak (spacja, tabulator), Niektóre takie znaki nie dają się od siebie odróżnić i niektóre edytory (lub ostatnio, reindent.py) obetną je.
 • Nie wolno porównywać booleanowskich wartości do True lub False używając ==.

  Tak:

     if greeting:

  Nie:

     if greeting == True:

  Jeszcze gorzej:

     if greeting is True:

  Napisane na podstawie PEP 8 . Nie jestem profesjonalistą, ale staram się. Tekst jest pomocą przede wszystkim dla mnie. Jeśli komuś jeszcze będzie on pomocny ucieszę się. Jeszcze bardziej będę zadowolony jeśli ktoś doświadczony tu zajrzy i zechce skomentować to, i tamto.

By grzeszy on Styczeń 27, 2009 | PEP, Python | A comment?
Tagi: ,