grepWin – znajdź i zamień dla Windows – wyrażenia regularne

grepWin jest bezpłatnym programem służącym do wyszukiwania i zamiany tekstu w plikach tekstowych. Program wykonuje swoje zadania przy pomocy zwykłego wyszukiwania tekstowego lub używając wyrażeń regularnych. Przydatne kiedy chcemy wyszukać podobne, ale nie jednakowe fragmenty tekstu w wielu plikach.
W informatyce wyrażenia regularne, nazywane także w skrócie  regex lub regexp (ang. regular expressions), umożliwiają w zwięzły i elastyczne sposób na dopasowywanie ciągów znaków tekstowych, takich jak litery, słowa lub wzorce znaków. Wyrażenie regularne jest napisane w języku formalnym, który może być interpretowany przez procesor wyrażeń regularnych – program, który parsuje tekst lub sprawdza tekst i identyfikuje jego fragmenty, które pasują do zadanej poprzez wyrażenie regularne specyfikacji.

Pozycja grepWin w menu kontekstowym eksploratora widnows.

Okno wyszukiwania programu grepWin

Parę odnośników do samouczków:

Wyrażenia regularne, które każdy programista znać powinien
Wyrażenia regularne

Autor: grzeszy - 7, Maj 2010
Kategoria: Administrowanie, Programowanie, Programy

Skomentuj

Ostatnie wpisy