Tworzenie aplikacji rozszerzających funkcjonalność programu Subiekt GT Sfera

System sprzedaży Subiekt GT Sfera jest to zaawansowana aplikacja do obsługi sprzedaży. Posiada ogromne możliwości i bardzo dużą liczbę funkcjonalności. W połączeniu daje to system możliwy do wykorzystania w zupełnie różnych działach firmy, przez różnych ludzi, pełniących różne funkcje. Jednakże często dany użytkownik potrzebuje tylko korzystać z programu w bardzo ograniczonym zakresie, często w sposób rutynowy i powtarzalny. Kiedy zachodzi taka sytuacja można wykorzystać mechanizm umożliwiający napisanie aplikacji (programu) korzystającego z wewnętrznych funkcji subiekta i tylko tych funkcji, które są potrzebne w określonym miejscu w firmie i określonemu użytkownikowi bądź użytkownikom.

Stworzenie takiej aplikacji pozwala na:

Aplikacja Subiekt GT Sfera jest to system sprzedaży, który oprócz widocznego okienkowego interfejsu użytkownika posiada jeszcze wewnętrzny (niewidoczny dla użytkownika) interfejs. Interfejs ten to mechanizm, który pozwala na wykonywanie operacji w aplikacji Subiekt GT Sfera przez inne programy. Ujmując to inaczej – do wykonywania operacji, które normalnie wykonuje operator programu przy pomocy myszki i klawiatury można użyć odpowiednio napisanej aplikacji, która wszystkie bądź większość tych operacji wykona automatycznie – dużo szybciej i z mniejszym prawdopodobieństwem popełnienia błędu.

Sposobność do skorzystania z wyżej opisanych możliwości pojawia się kiedy:

– pojawia się uzasadniona potrzeba wprowadzenia dużej ilości danych do systemu Subiekt pochodzących z innych źródeł,

– zgromadzone w systemie dane są wykorzystywane przez inny system przetwarzający te dane,

– zaistnieje potrzeba uproszczenia pracochłonnych i powtarzalnych operacji wykonywanych w systemie Subiekt,

– należy zminimalizować użytkownikom dostęp do operacji wykonywanych w systemie jedynie do tych niezbędnych, potrzebnych do wykonania ściśle określonych zadań.

– należy odczytać i wprowadzić dane zakodowane (np. dane zakodowane kodem kreskowym GS1-128)
Każda z powyższych sytuacji skłania do zastanowienia się nad rozwiązaniem problemu. Przy pomocy aplikacji współpracującej z systemem Subiekt można pomóc rozwiązać powyższe zagadnienia. Wpierw jednak należy się zastanowić czy i jakie rozwiązania przyniosą największe korzyści.

Korzyści jakie są możliwe do osiągnięcia przez skorzystanie z możliwości systemu Subiekt GT Sfera można zebrać w kilku punktach:

oszczędność czasu potrzebnego na wykonywanie operacji w systemie (wystawiania dokumentów, aktualizacji danych o produktach, tworzenia zestawień i raportów),

zminimalizowanie możliwości niepoprawnego wprowadzenia danych bądź zupełne wyeliminowanie pomyłek,

– oszczędność zasobów wymaganych do wyszkolenia użytkownika do obsługi systemu Subiekt GT na rzecz zapoznania się jego jedynie z aplikacją o prostym, mało złożonym interfejsie – szybkie wdrożenie użytkownika do pracy z systemem

dostosowanie do procedur obowiązujących w organizacji do wdrożonego weń systemu.

Autor: grzeszy - 9, Kwiecień 2011
Kategoria: Gratyfikant GT Sfera, Programowanie, Subiekt GT Sfera
Tagi: , ,

One Response to “Tworzenie aplikacji rozszerzających funkcjonalność programu Subiekt GT Sfera”

  1. Kocu napisał(a):

    Świetny artykuł! Zapraszam na stronę http://moj-sprzet.blogspot.com/ gdzie codziennie pojawiają się nowe artykuły o komputerach.

Skomentuj

Ostatnie wpisy